top of page

Rodinný byt Rača

Interiér  bytu pre šestičlenná rodinku 

Design interiéru:  2020

Realizacia: 2021-

Stavba:  v spolupráci  s OK stav-om

Nabytok na mieru:  krizanwoodcollective

navrhnutá dispozícia

nAVRHNUTá DISPOZíCIA

bottom of page