top of page

Byt Nový Ružinov 

Interiér  bytu 

Design interiéru:  2021

Planovaná realizacia: 2022


  

navrhnutá dispozícia

nAVRHNUTá DISPOZíCIA

navrhovana dispozicia.png
bottom of page