top of page

PETRŽALKA BYT 

Interier spoločenského priestoru bytu v Petržalke. 

Je v procese vypracovania navrhu. 

Design interieru:  2019 /trvá

dispozícia

DISPOZíCIa interieru

2d navrh nahlad.png
bottom of page